بازدید و سرکشی از ناحیه شهربابک

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان شهربابک در راستای نظارت و ارزیابی…

بازدید و سرکشی از ناحیه انار

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان انار در راستای نظارت و ارزیابی حوزه…

بازدید و سرکشی از ناحیه سیرجان

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان سیرجان در راستای نظارت و ارزیابی حوزه…

بازدید و سرکشی از حوزه و پایگاه

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از حوزه و پایگاه های شهرستان کرمان در راستای احیای…

بازدید و سرکشی از ناحیه بم

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان بم در راستای نظارت و ارزیابی حوزه ها…

بازدید و سرکشی از ناحیه شهربابک

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان شهربابک در راستای نظارت و ارزیابی…

بازدید و سرکشی از ناحیه انار

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان انار در راستای نظارت و ارزیابی حوزه…

بازدید و سرکشی از ناحیه سیرجان

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان سیرجان در راستای نظارت و ارزیابی حوزه…

بازدید و سرکشی از حوزه و پایگاه

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از حوزه و پایگاه های شهرستان کرمان در راستای احیای…

بازدید و سرکشی از ناحیه بم

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان بم در راستای نظارت و ارزیابی حوزه ها…

یادواره شهدا

اهدای درجه ی سرتیپ تمامی به خانواده ی شهید والامقام حاج یونس زنگی آبادی توسط فرمانده سپاه ثارا...…

فرمانده لشکر پیشکسوتان دفاع مقدس استان کرمان:

محمد مطهری، فرمانده لشکر پیشکسوتان دفاع مقدس استان کرمان گفت: وجود ۷ هزار شهید زن نشان از نقش…

بازدید و سرکشی از ناحیه فهرج

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان فهرج در راستای نظارت و ارزیابی حوزه…

بازدید و سرکشی از ناحیه ریگان

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان ریگان در راستای نظارت و ارزیابی حوزه…

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان مطرح کرد؛

سردار معروفی گفت: رسالت اصلی ما در رسانه، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان مکتب شهید حاج قاسم…

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین تشریح کرد؛

سردار بابااحمدی گفت: پایگاه‌های بسیج برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در تعامل با ارکان مسجد…

بازدید و سرکشی از ناحیه شهربابک

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان شهربابک در راستای نظارت و ارزیابی…

پروژه آبرسانی یک گام مهم و بلند در جهت خدمت‌رسانی به مناطق محروم است

فرماندار جیرفت گفت: زیرساخت‌های لازم توسط فرمانداری جیرفت جهت انجام پروژه آبرسانی به مناطق محروم…

بازدید و سرکشی از ناحیه شهربابک

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان شهربابک در راستای نظارت و ارزیابی…

بازدید و سرکشی از ناحیه انار

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان انار در راستای نظارت و ارزیابی حوزه…

بازدید و سرکشی از ناحیه سیرجان

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان سیرجان در راستای نظارت و ارزیابی حوزه…

پروژه آبرسانی یک گام مهم و بلند در جهت خدمت‌رسانی به مناطق محروم است

فرماندار جیرفت گفت: زیرساخت‌های لازم توسط فرمانداری جیرفت جهت انجام پروژه آبرسانی به مناطق محروم…

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان:

سردار حسین معروفی گفت: به فضل الهی امروز ۳۴ پروژه محرومیت زدایی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون…

بازدید و سرکشی از ناحیه سیرجان

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان سیرجان در راستای نظارت و ارزیابی حوزه…

پروژه آبرسانی یک گام مهم و بلند در جهت خدمت‌رسانی به مناطق محروم است

فرماندار جیرفت گفت: زیرساخت‌های لازم توسط فرمانداری جیرفت جهت انجام پروژه آبرسانی به مناطق محروم…

هم افزایی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به ایجاد زمینه همکاری بیشتر…