آرشیو ورزشی
نمایشگاه اسوه

برگزاری نمایشگاه اسوه و ارائه ی دستاوردها

سازه های ماکارونی

برگزاری سومین دوره مسابقه سازه های ماکارونی متربیان قرارگاه

کوهپیمایی

به کوشش پایگاه امام سجاد ع شهداد برگزار گردید

بازدید و سرکشی از ناحیه کهنوج

بازدید مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان کهنوج در راستای نظارت و ارزیابی حوزه ها و پایگاه های مقاومت

تست آمادگی جسمانی

برگزاری تست آمادگی جسمانی در سطح حوزه مقاومت

حوزه موسی بن جعفر(ع) برگزار کرد.استان کرمان

مسابقات چهار جانبه بین پایگاه ها مقاومت حوزه موسی بن جعفر(ع)در سالن تختی برگزار شد

با هدف فراخوانی گردان بیت المقدس ابوذر شهرستان رودبار استان