آرشیو حوزه ها
پیوند فاطمی

به همت حوزه صدیقه الکبری(س) و پایگاه محبان الزهرا(س) برگزار شد :
جشن پیوند فاطمی زوج جوان در جوار گلزار شهدای لاهیجان

رزمایش خدمات رسانی بسیج

رزمایش خدمات رسانی بسیج توسط پایگاه ده رئیس شهرستان انار برگزار شد

یادواره خانگی شهدا

به همت سپاه ناحیه شهرستان بافت برگزار شد

بازدید و سرکشی از ناحیه شهربابک

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان شهربابک در راستای نظارت و ارزیابی حوزه ها و پایگاه های مقاومت صورت گرفت

بازدید و سرکشی از ناحیه انار

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان انار در راستای نظارت و ارزیابی حوزه ها و پایگاه های مقاومت صورت گرفت

بازدید و سرکشی از ناحیه سیرجان

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان سیرجان در راستای نظارت و ارزیابی حوزه ها و پایگاه های مقاومت صورت گرفت

بازدید و سرکشی از حوزه و پایگاه

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از حوزه و پایگاه های شهرستان کرمان در راستای احیای پایگاه های مقاومت

بازدید و سرکشی از ناحیه بم

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان بم در راستای نظارت و ارزیابی حوزه ها و پایگاه های مقاومت صورت گرفت

بازدید و سرکشی از ناحیه فهرج

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان فهرج در راستای نظارت و ارزیابی حوزه ها و پایگاه های مقاومت

بازدید و سرکشی از ناحیه ریگان

سرکشی مسئول بسیج مساجد و محلات استان کرمان از رده های شهرستان ریگان در راستای نظارت و ارزیابی حوزه ها و پایگاه های مقاومت