۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۱۱:۰۸
جلسه شورای قشر/استان کرمان
جلسه شورای قشر معاونت بسیج مساجدواماکن متبرکه در تاریخ۹۶/۲/۱۸ در محل مهمانسرای ثارالله.باعنوان مسجد تراز انقلاب اسلامی با حضور سردار نوری فرمانده سپاه ثارالله ،و جناب دکتر کاظمی معاون محترم هماهنگ کننده ومسئول محترم معاونت بسیج مساجدو اماکن متبرکه واعضای محترم شورای قشر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۱۱:۰۸
جلسه شورای قشر/استان کرمان
جلسه شورای قشر معاونت بسیج مساجدواماکن متبرکه در تاریخ۹۶/۲/۱۸ در محل مهمانسرای ثارالله.باعنوان مسجد تراز انقلاب اسلامی با حضور سردار نوری فرمانده سپاه ثارالله ،و جناب دکتر کاظمی معاون محترم هماهنگ کننده ومسئول محترم معاونت بسیج مساجدو اماکن متبرکه واعضای محترم شورای قشر برگزار شد.