۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۰۹:۵۲
حوزه موسی بن جعفر(ع) برگزار کرد.استان کرمان
مسابقات چهار جانبه بین پایگاه ها مقاومت حوزه موسی بن جعفر(ع)در سالن تختی برگزار شد
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۰۹:۵۲
حوزه موسی بن جعفر(ع) برگزار کرد.استان کرمان
مسابقات چهار جانبه بین پایگاه ها مقاومت حوزه موسی بن جعفر(ع)در سالن تختی برگزار شد
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۰۹:۱۵
با هدف فراخوانی گردان بیت المقدس ابوذر شهرستان رودبار استان کرمان انجام شد: