شناسه : 9650
دوشنبه, 10/06/1395 - 06:49
نویسنده : kerman
جانشین سپاه ثارالله استان کرمان:

اصل دشمنی غربی ها در دهه سوم با انقلاب اسلامی است/ فتنه ۸۸ خسارتش بیش از هشت سال دفاع مقدس بود

جانشین سپاه ثارالله استان کرمان گفت:رسانه های مخالف و غربی اعلام کردند که اصل دشمنی آنان مخالفت با انقلاب اسلامی است و اصل دشمنی انقلاب در دهه سوم با انقلاب اسلامی است.

خداوند متعال سفارش زیادی برای آمادگی در مقابل دشمنان اسلام کرده است و این آمادگی دشمنان را می ترساند.

سردار مطهری اظهار داشت:ما یک ارتش قدرتمند در زمان انقلاب داشتیم در صورتی که همه ارتش ها بشدت از حکومت ها خود دفاع می کردند اما جوانان ارتشی پشتیبان امام(ره) بودند ت این که امام راحل دستور تاسیس سپاه پاسداران را دادند تا در کنار ارتش از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.

وی گفت:برای حفظ انقلاب اسلامی امام(ره) احساس می کرد که باید یک ساختار یا سازمان وجود داشته باشد که بتواند توده های عظیم مردم را پوشش دهد و از انقلاب در کنار دیگر نیروهای مسلح دفاع کند به همین منظور دستور فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد.

جانشین سپاه ثارالله اذعان داشت:بعد از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری شاهد حضور بسیج در صحنه های جنگ بودیم و در عملیات های زیادی رشادت آفریدند که این حضورها باعث سربلندی بسیجیان در کنار دیگر نیروهای مسلح در عرصه بین المللی شد.

مطهری اظهار داشت:دشمنان نظام اسلامی که برای شکست انقلاب تلاش می کردند تا این تفکر انقلابی در مرزهای ایران اسلامی دفن و صادر نشود و جنگ تحمیلی برای ما یک گنج بود.

وی گفت:دشمنان همیشه به دنبال فرصت برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند که دهه اول دهه جنگ سخت برای ما بوده است و برای ده سال بعدی در سال ۷۸ در کوی دانشگاه تهران رخ داد تا انقلاب اسلامی را از بین ببرند که در فتنه ۸۷ ناموفق بودند.

جانشین سپاه ثارالله با اشاره به فتنه ۸۸ گفت:در دهه سوم دشمنان به دنبال انقلاب مخملی و رنگی در ایران بودند که در دنیا مطرح بود و فتنه ۸۸ نیز براساس این انقلاب مخملی صورت گرفت که خطر ۸ ماهه ای که به گفته مسئولین و فرماندهان نظامی خسارتش بیش از هشت سال دفاع مقدس بود و طراحی انقلاب رنگی در ایران به صورت بود که رسانه و غربی ها کلا انتخابات را تحریم می کردند که مردم رای ندهند.

مظهری اذعان داشت:در انتخابات ۸۸ از همه مردم خواسته شد که به پای صندوق رای بروند همه رسانه ها به تعریف و تمجید از یک کاندیدا خاص کردند و رسانه های غربی از قبل اعلام می کردند که در ایران یک انقلاب آرام درحال شکل گیری است.

وی گفت:رسانه های غربی در حمایت از یکی از سران فتنه اعلام کردند که اصلاح طلبان آن را قبول دارند و آزادی خواهان ایران می توانند به این سران فتنه اعتماد کنند که هر دو کاندید تحت حمایت غرب به تخریب رقیب پرداختند و رنگ سبز را به عنوان نماد خود انتخاب کردند و یکی از سران فتنه را برنده انتخابات اعلام کردند و اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود قطعا دو کاندید تحت حمایت غرب به مرحله قبل راه پیدا می کنند.

مطهری اظهار داشت:یکی از سران فتنه پس از اعلام نتایج انتخابات بحث تقلب را مطرح کردند و خواستار ابطال انتخابات و حضور مردم در خیابانها شد و دشمن با این افراد و بازماندگانشان در ایران خواستار به خیابان ریختن و آشوب شدند.

وی با اشراه به توطئه های رسانه غربی گفت:رسانه های مخالف و غربی اعلام کردند که اصل دشمنی آنان مخالفت با انقلاب اسلامی است و اصل دشمنی انقلاب در دهه سوم با انقلاب اسلامی است و مشکل دشمنان ما این است که هنوز مردم ایران را نشناختند.

مطهری در پایان اظهار داشت:حضور سازمان یافته مردم در بحث فتنه ها باعث کور شدن فتنه ها شد و برای ادامه این نهضت باید حضور مردم باشد و وقتی برای اربعین ۲۰ میلیون نفر به کربلا در امنیت سفر می کنند که اربعین یک رسانه تبلیغی برای دین است و این به برکت تفکر انقلاب اسلامی است.

خداوند متعال سفارش زیادی برای آمادگی در مقابل دشمنان اسلام کرده است و این آمادگی دشمنان را می ترساند.

سردار مطهری اظهار داشت:ما یک ارتش قدرتمند در زمان انقلاب داشتیم در صورتی که همه ارتش ها بشدت از حکومت ها خود دفاع می کردند اما جوانان ارتشی پشتیبان امام(ره) بودند ت این که امام راحل دستور تاسیس سپاه پاسداران را دادند تا در کنار ارتش از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.

وی گفت:برای حفظ انقلاب اسلامی امام(ره) احساس می کرد که باید یک ساختار یا سازمان وجود داشته باشد که بتواند توده های عظیم مردم را پوشش دهد و از انقلاب در کنار دیگر نیروهای مسلح دفاع کند به همین منظور دستور فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد.

جانشین سپاه ثارالله اذعان داشت:بعد از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری شاهد حضور بسیج در صحنه های جنگ بودیم و در عملیات های زیادی رشادت آفریدند که این حضورها باعث سربلندی بسیجیان در کنار دیگر نیروهای مسلح در عرصه بین المللی شد.

مطهری اظهار داشت:دشمنان نظام اسلامی که برای شکست انقلاب تلاش می کردند تا این تفکر انقلابی در مرزهای ایران اسلامی دفن و صادر نشود و جنگ تحمیلی برای ما یک گنج بود.

وی گفت:دشمنان همیشه به دنبال فرصت برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند که دهه اول دهه جنگ سخت برای ما بوده است و برای ده سال بعدی در سال ۷۸ در کوی دانشگاه تهران رخ داد تا انقلاب اسلامی را از بین ببرند که در فتنه ۸۷ ناموفق بودند.

جانشین سپاه ثارالله با اشاره به فتنه ۸۸ گفت:در دهه سوم دشمنان به دنبال انقلاب مخملی و رنگی در ایران بودند که در دنیا مطرح بود و فتنه ۸۸ نیز براساس این انقلاب مخملی صورت گرفت که خطر ۸ ماهه ای که به گفته مسئولین و فرماندهان نظامی خسارتش بیش از هشت سال دفاع مقدس بود و طراحی انقلاب رنگی در ایران به صورت بود که رسانه و غربی ها کلا انتخابات را تحریم می کردند که مردم رای ندهند.

مظهری اذعان داشت:در انتخابات ۸۸ از همه مردم خواسته شد که به پای صندوق رای بروند همه رسانه ها به تعریف و تمجید از یک کاندیدا خاص کردند و رسانه های غربی از قبل اعلام می کردند که در ایران یک انقلاب آرام درحال شکل گیری است.

وی گفت:رسانه های غربی در حمایت از یکی از سران فتنه اعلام کردند که اصلاح طلبان آن را قبول دارند و آزادی خواهان ایران می توانند به این سران فتنه اعتماد کنند که هر دو کاندید تحت حمایت غرب به تخریب رقیب پرداختند و رنگ سبز را به عنوان نماد خود انتخاب کردند و یکی از سران فتنه را برنده انتخابات اعلام کردند و اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود قطعا دو کاندید تحت حمایت غرب به مرحله قبل راه پیدا می کنند.

مطهری اظهار داشت:یکی از سران فتنه پس از اعلام نتایج انتخابات بحث تقلب را مطرح کردند و خواستار ابطال انتخابات و حضور مردم در خیابانها شد و دشمن با این افراد و بازماندگانشان در ایران خواستار به خیابان ریختن و آشوب شدند.

وی با اشراه به توطئه های رسانه غربی گفت:رسانه های مخالف و غربی اعلام کردند که اصل دشمنی آنان مخالفت با انقلاب اسلامی است و اصل دشمنی انقلاب در دهه سوم با انقلاب اسلامی است و مشکل دشمنان ما این است که هنوز مردم ایران را نشناختند.

مطهری در پایان اظهار داشت:حضور سازمان یافته مردم در بحث فتنه ها باعث کور شدن فتنه ها شد و برای ادامه این نهضت باید حضور مردم باشد و وقتی برای اربعین ۲۰ میلیون نفر به کربلا در امنیت سفر می کنند که اربعین یک رسانه تبلیغی برای دین است و این به برکت تفکر انقلاب اسلامی است.

خداوند متعال سفارش زیادی برای آمادگی در مقابل دشمنان اسلام کرده است و این آمادگی دشمنان را می ترساند.

سردار مطهری اظهار داشت:ما یک ارتش قدرتمند در زمان انقلاب داشتیم در صورتی که همه ارتش ها بشدت از حکومت ها خود دفاع می کردند اما جوانان ارتشی پشتیبان امام(ره) بودند ت این که امام راحل دستور تاسیس سپاه پاسداران را دادند تا در کنار ارتش از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کنند.

وی گفت:برای حفظ انقلاب اسلامی امام(ره) احساس می کرد که باید یک ساختار یا سازمان وجود داشته باشد که بتواند توده های عظیم مردم را پوشش دهد و از انقلاب در کنار دیگر نیروهای مسلح دفاع کند به همین منظور دستور فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد.

جانشین سپاه ثارالله اذعان داشت:بعد از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری شاهد حضور بسیج در صحنه های جنگ بودیم و در عملیات های زیادی رشادت آفریدند که این حضورها باعث سربلندی بسیجیان در کنار دیگر نیروهای مسلح در عرصه بین المللی شد.

مطهری اظهار داشت:دشمنان نظام اسلامی که برای شکست انقلاب تلاش می کردند تا این تفکر انقلابی در مرزهای ایران اسلامی دفن و صادر نشود و جنگ تحمیلی برای ما یک گنج بود.

وی گفت:دشمنان همیشه به دنبال فرصت برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستند که دهه اول دهه جنگ سخت برای ما بوده است و برای ده سال بعدی در سال ۷۸ در کوی دانشگاه تهران رخ داد تا انقلاب اسلامی را از بین ببرند که در فتنه ۸۷ ناموفق بودند.

جانشین سپاه ثارالله با اشاره به فتنه ۸۸ گفت:در دهه سوم دشمنان به دنبال انقلاب مخملی و رنگی در ایران بودند که در دنیا مطرح بود و فتنه ۸۸ نیز براساس این انقلاب مخملی صورت گرفت که خطر ۸ ماهه ای که به گفته مسئولین و فرماندهان نظامی خسارتش بیش از هشت سال دفاع مقدس بود و طراحی انقلاب رنگی در ایران به صورت بود که رسانه و غربی ها کلا انتخابات را تحریم می کردند که مردم رای ندهند.

مظهری اذعان داشت:در انتخابات ۸۸ از همه مردم خواسته شد که به پای صندوق رای بروند همه رسانه ها به تعریف و تمجید از یک کاندیدا خاص کردند و رسانه های غربی از قبل اعلام می کردند که در ایران یک انقلاب آرام درحال شکل گیری است.

وی گفت:رسانه های غربی در حمایت از یکی از سران فتنه اعلام کردند که اصلاح طلبان آن را قبول دارند و آزادی خواهان ایران می توانند به این سران فتنه اعتماد کنند که هر دو کاندید تحت حمایت غرب به تخریب رقیب پرداختند و رنگ سبز را به عنوان نماد خود انتخاب کردند و یکی از سران فتنه را برنده انتخابات اعلام کردند و اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود قطعا دو کاندید تحت حمایت غرب به مرحله قبل راه پیدا می کنند.

مطهری اظهار داشت:یکی از سران فتنه پس از اعلام نتایج انتخابات بحث تقلب را مطرح کردند و خواستار ابطال انتخابات و حضور مردم در خیابانها شد و دشمن با این افراد و بازماندگانشان در ایران خواستار به خیابان ریختن و آشوب شدند.

وی با اشراه به توطئه های رسانه غربی گفت:رسانه های مخالف و غربی اعلام کردند که اصل دشمنی آنان مخالفت با انقلاب اسلامی است و اصل دشمنی انقلاب در دهه سوم با انقلاب اسلامی است و مشکل دشمنان ما این است که هنوز مردم ایران را نشناختند.

مطهری در پایان اظهار داشت:حضور سازمان یافته مردم در بحث فتنه ها باعث کور شدن فتنه ها شد و برای ادامه این نهضت باید حضور مردم باشد و وقتی برای اربعین ۲۰ میلیون نفر به کربلا در امنیت سفر می کنند که اربعین یک رسانه تبلیغی برای دین است و این به برکت تفکر انقلاب اسلامی است.

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید